Tanaelvas munning ødelegges

De nederste km av Tanaelva ødelegges sakte men sikkert.

Vårflom og storflom, kombinert med høst- og vinterstormer tar år om annet flere meter av elvemælen.

Siden 1950-årene er elvemælen flyttet ca 100 m innover jordbrukslandet. Den har tatt med seg gammer og lagerskur. Ferdselsårene langs elva er år om annet flytte lenger bort fra elvebredden.  Langnes ligger flere km fra elvemunningen. Flo og fjære går visstnok dit. I 1940-årene gikk store fiskebåter (sjarker) helt til Langnes. I dag kommer en seg nesten ikke dit med småbåter på fjæra sjø.

Når sandmassene forflytter seg, kan det oppstå mange uante situasjoner. Elveleiet forandrer seg hele tiden. Enkelte plasser blir kulper i elva som fiskedammer.  Laks som befinner seg i dammene, kan lett bli et bytte for selene, som forøvrig har økt i antall de senere årene. Ca 200 sel i selve munningsområdet. En voksen sel spiser daglig 4,5 kg fisk.

Tanavassdraget er et nasjonalt laksevassdrag. Tanafjorden er en nasjonal laksefjord. Dersom myndighetene overser lokalbefolkningens bekymringer for laksebestanden, kan det gjøre ubotelig skade. Myndighetene må nå sette elveforbygging på sakskartet snarest mulig. Iverksette elveforbygginglsarbeid der det behøves.

Takker Åge Eriksen som var med og viste meg de siste års hendelser. Åge har hytte ved elva. Han har flere ganger vært nødt til å flytte hytta innover fra elvemælen. Han er fortvilet.

Håper at myndighetene ordner opp.

 

Karasjok, Tana, 31.10.2018

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *